Munchmuseet, MM N 132

MM N 132, Munchmuseet. Datert 1921–1927. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 132 bl. 1r

    En yndig blomst
    Jeg ki gik i vårdrømme i
Parken og ser på blomsterne –
en sjelden blomst fanger mit
blik og holder det fast – Endelig
v{ … }ogner jeg op og opdager at det
er et knæ og ennu mer af det
ulovlige d kvinden besidder – altså Det
var en del af en yndig kvindes legeme
alts.

    Slig går
{D}damerne her
i N kjærlighed
til næsten –

 

 

Munchmuseet N 132 bl. 1v

    PS
    Her fins ingen tyskere –
en hel del franske soldater resten
af befolkningen består af Normænd
og så endel Svenske og Danske –

    Spisesalen i Kaiserhof
Dame fra
Drøbak
To Damer fra
Slemdal
Publikum

    Her er det kjære Modersmål der serveres
i en skingrende ordstrøm over hoderne på
de fuldstændig duperte udlændinger – der i
taushed indtar sit måltid –

    Ja det tog madlysten fra mig