Munchmuseet, MM N 135

MM N 135, Munchmuseet. Datert 1933–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 135 bl. 1r

    Eiendommene

    P. S.       II
    D{ … }e nævner noget om at Nedre Ramme er en stadseiendom
dette er ikke heldi sies heldigt at dette sies –

    Det vilde kunne gjøre mig nytte
og i hvis De kortelig fik forklaret den nødvendige
brug jeg har { … }for mine to eiendomme ‹i› Ekely og Nedre Ramme
samt den lille hytte i Aasgaardstrand –

    Det har været mig i 20 år til største ærgrelse
og til st{ … }or skade at det er udspredt at jeg
har 6 a 8 villaer altså at jeg er en ren
latterli snob – Det har gjort uberegneli skade
med hensyn til skatten og ligeledes har det
været en ulykke for slægt der har hørt
om denne Krøsus som de kunde få nok
støtte af –

    Nedre Ramme kjøbte jeg efterat jeg havde
forlat Kragerø hvor jeg havde motivet til
Historien – Jeg trængte plads til at male
Aulabillederne Kommentar færdig og der fandt jeg motivet
til Alma mater så billed{ … }et fik den jordbundne
karakter som Historien. Jeg har beholdt det
da jeg hele tiden har fortsat med Alma { … }Mater
som jeg stadi har håbet på at kunne forbedre

    Den lille faldefærdige hytte i Aasgaardstrand er arbeidssted
for Livsfrisen og den bringer forbindelse med en tidligere
periode – Ekely er jo arbeidssted { … }og opbevaringssted for
de store påbegynte eller halvfærdige vægmalerier ‹der›  … atelierer
I hovedhuset er to trykkerier for R radering og lithografi    
 EM