Munchmuseet, MM N 136

MM N 136, Munchmuseet. Datert 1927–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 136 bl. 1r

    Eventyret om de 10 mine 20 villaer
og hvordan man for 400 kan
få sig stort atelier – og lidt om da aula-
billederne Kommentar blev til

    Jeg blev i sin tid kastet
ind på stranden ved Kragerø
Jeg så der var godt at være og
jeg blev der i 2 a 3 år og længer
Jeg bodde på I denne den
hyggeligste af ale norske byer – rigti
en havn til sømænd der kommer fra havet

    Hvor henrivende er ikke disse
bye byer langs kysten fra Laurvik
til Trondhjem – Inde i fjordene
ligger de skinnende som hvide og
røde krystaller – Hv Virkeli en
havn for sjømændene der kommer omtumlet fra havet
hjem efter stormen og slitet på
sjøen – Det er noget af Italiens
gulfer –

    { … }Jeg bodde på skrubben der kikker
utover med sine øine – utover til
skjærene der  …  lå med hvidt skum

    Jeg fik og en slags bestilling
‹dog› ligger alle husene der opover bjergsiden som ligeså mange ansikte
speidende ut mot havet – I solskin spiller solen i husenes øine – ‹vinduet› – men
i storm spiler øinene sig ‹op› i vild  …   …   …  rædsel.

Oslo er nok ikke nogen venli havn for søfolk og veifarende enda den er
Norges største søby – Vi har heller aldri set søen eller fjorden – Når rådhuset kommer
vil det vel bli lidt

 

Munchmuseet N 136 bl. 1v

på Aulabilledene Kommentar
    N{ … }ei det var nok ikke bestilling
Jeg måtte arbeide på dem på
egen risiko i 5 år – og jeg fik
først da jeg endeli erklærte dem færdi
udbetalt honorar \efter disse år – vide at
de endeli var antat
/

    Jeg skulde male disse svære
lærreder her inde – Slig min
malermaade var vilde jeg
male på lærred – Jeg vilde ikke
kaste bort det jeg havde arbeidet
for i f{ … }arverne hele mit kunstnerliv
og jeg fandt at freskomaleri – { … }det ikke var en form kunstart
selvom Michelangelo brugte det før olien opfandtes
Hv Hvordan altså male dem
her –

    Jeg bygget 3 vægger mod
Hu husvæggen mot syd –
Lidt tag omtrent 1½ m{t}eter
gik indover til  …  beskyttelse f
billederne mot regn
Ellers var himmelen tag
Atelieret kostet 400 kr og var
fungerede udmærket – vinter og
som sommer –

    Huset havde fåt en  …  –
– Nu vilde man kalde det funkis
Det var det første funktionelle hus i landet
reist – i 1912

    B Stort areal var nødvendig for at bygge og for brandfare