Munchmuseet, MM N 138

MM N 138, Munchmuseet. Datert 1909. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 138, s. 1

    Dagen derpå har jeg
stadi holdt i 5000 Kr.
– Det holdt på at kjøbes
til Kjøbenhavns Musæum
hv og havde slået Prisen
ned til 3,500 –
Til ‹det› Norske Galleriet
blev Prisen sat ned
 …  til 3{8}000 som
sidste Bud –

    – Ung Pige på Sengekanten
og Dagen derpå kunde