Munchmuseet, MM N 143

MM N 143, Munchmuseet. Datert 1936–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 143 bl. 1r

    Det er mig umuligt – og med årene
blir det enda værre – at tilfredsstille de indviklede
krav der stilles til mig af skattenævnden.
Selv ikke med de bedste advokaters hjælp –

    Jeg har efterhånden fåt et meget indviklet
og kostbart apparat til min kunstneriske
virksomhet der jo indbefatter store dekorative
arbeider (som livsfrisen og den engang planlagte
raadhusdekoration – ligeledes fortsatte arbeider
på Aula billederne Kommentar) som grafiske arbeider
hvortil jeg har to store presser –

    Nu blir det nok nødvendigt for mig
at indskrænke mig meget, hvis de
samme krav stilles mig –

    Nu vil følgende indtræde: – Med dette
store apparat kan jeg ganske anderledes
arbeide og osså sælge – Hvis jeg nedlægger
atelierer og og blot skaffer mig et mindre
rum, vil de arbeidet og salget blive meget
vanskeli – De over tyve år jeg har havt dette
apparat har jo vist at jeg arbeidet meget
og solgt meget – Jeg har vel kanske gjennemsnitlig
betalt 14,000 kr i skat pr år – Det er de senere år
vært mindre salg – Det kommer af at jeg praktisk
talt helt har sluttet ar at arbeide og dette har
sine grunde i megen forstyrrelse af al art fra
folk mest i Vestre Aker og jeg vil si det vanskelige arbeide
med skatteligningen har osså gjort adskilligt

 

Munchmuseet N 143 bl. 1v

    Skatte og E. Munch