Munchmuseet, MM N 149

MM N 149, Munchmuseet. Datert 1933–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 149 bl. 1r

    Munchs far gik helt
op i sine børn.
Omsorgsfuld til det yderste
og deres legekammerat –
Samtidig var han stræng
religiøs og heftigheden kunde
ofte løbe af med ham –
‹{og}Han› var stærk nervøs  … 
Han var en udpræget
Kunstnernatur om der end
ikke lå for ham at tegning
men han fortalte ypperli
spændende f historier og
eventyr – Sagaen fortalte
han os børn gutterne
stadi    {h}Han kunde denne
udenad –

    I slæ farslægten var
der mange { … }digtere og kunstnere
Edvard Storm hans Oldemors
bror – Hun var gift med
Vaagepræsten Munch
Maleren Jacob Munch var
var hans grandonkel og
Thaulows bedstefar – Så var

 

Munchmuseet N 149 bl. 1v

det digteren halvonkelen Andreas
Munch

    Præsten Henning Munch  …  Præst i Vaage
1600 tallet var rimeligvis af
slægten – Han dekorerte vakkert
Vaage kirke