Munchmuseet, MM N 155

MM N 155, Munchmuseet. Datert 1903–1905. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 155 bl. 1r

    Å kjære min Dommer
Bohemer og Griser –
– Hva har {Du}jeg da gjort
– Jo det skal jeg si:
jeg har skidt i en Lort –
 …  – For Dydens Fanfare
en Helvete{t}s Vare
den Handling var sort