Munchmuseet, MM N 163

MM N 163, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 163 bl. 1r

    Man snakker altid om prydkunst
Kunsten har fra sin begynnelse været
en udsmykning – sier man

    Det er som at si at digt er morskabs-
literatur –

    Fra kunstens begynnelse var der dels
lyst til at pryde dels lyst til at meddele
sig – at give fortælle og det var en
religions religions-åbenbaring –

    Der fortaltes om kon kongernes og folkernes
konger man tegnet de store bokstaver (osså
en slags tegnekunst) der skrev landets saga –
Der var byggede paladser – og flader og pillarer
skulde udsmykkes – fladerne blev bemalte –
pillarerne fik sine { … }bladornamenter