Munchmuseet, MM N 172

MM N 172, Munchmuseet. Datert 1907–1908. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 172 bl. 1r

Når Normænd
skriver om mine
Udstillinger i Udlandet
er det selvfølgelig
forat rakke ned
– og med lumpne
Midler (Jeg skal bruge
det milde Udtryk at
omgaa Sandheden)
Jeg har tilladt mig
at udstille nogle
Gravurer i Hamburg
Der var ingen

 

Munchmuseet N 172 bl. 1v

Forhåndsreklame –
og der fandtes ingen
Kjælderetager – Den
eneste Kj{e}ælderetage var
den af  …  jeg omtalte
– Skal jeg nu heller
ikke få Lov at
udstille i Udlandet
for de kjære Nordmænd
Jeg hverken
Jeg selv har ‹omtalt›
mig i Warnemünde
{ … }den hele Tid –
Jeg kan ikke for at mine Billeder ‹væker Gru›