Munchmuseet, MM N 173

MM N 173, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 173 bl. 1r

    Dagen ‹gikk› for
hvorfor

    Jeg følte { … }blot
atter dette nag over
at denne verden hvor
livets farver spiller i
regnbuens strålende farver rødt – skulde
være stængt – hvor det
var { … }rimeligt at  … 
{ … }vide dette – som jeg
for øvrigt vidste på
forhånd måtte ske –
‹Hvordan› kan jeg der
så lidet kan give
– hvorledes kan jeg
vente at modtage noget