Munchmuseet, MM N 192

MM N 192, Munchmuseet. Datert 1918. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 192, s. 1

    { … }Nuvel Men
    Nuvel som gjentagende
ganger er sagt ‹saneli› har
{s}jeg ikke givet sin endelige
form – og det blir hvis
engang et ‹Lokale gaves endvidere›
dette – eller ordnet sammen
med { … }en eventuel { … }Opbyggning
Pers I sin almindelig vil
jeg si – Jeg er ikke enig

    Jeg finder ikke en fris behøver
at have en jævn virkning
ofte blir den da sørgelig kjedelig
– {F}En fris kan have den samme
virkning som en symfoni

 

Munchmuseet N 192, s. 2

den kan hæve sig i lyset
og synke i dybden – Den kan
sti{k}ge { … }og falde i styrke –

    – Ligeledes behøver ikke
kan gjenlyd af s …  fløitistens
skrigende toner gjenta sig
spredt men rytmisk udover
s …  frisen – Sk …  og trommens
lyd kan falde spredt –

    Derfor kan rythmen være der
    Og  …  selv med på frisens
nuværende standpunkt – har
den denne virkning af symfoni
 …  rytme –

    Og det vilde vil man se
hos Blomquist enda den korte

 

Munchmuseet N 192, s. 3

Tid jeg havde til Ophængning
ikke ga{ … }v mig anledning
til at få den { … }ordnet som
den {s}kunde blit –

    Og virkningen ødelagdes selvfølgelig
af endel af den af at blindrammen
saaes –

    Jeg er osså komplet uenig
i at en fris skal {v}bestaa af
jæv samme format og størrelse
Her { … }Jeg mener billedernes
ulige størrelser blot giver liv
og oftere blir uligheder nødvendig
Hva jeg selvfølgelig er enig
i er at de l