Munchmuseet, MM N 193

MM N 193, Munchmuseet. Datert 1909. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 193 bl. 1r

{ … }Nå
    {h}At {h}have Udstilling
i Trondhjem { … } … 
den ‹for› Trondhjem  … 
Domkirke

    For {1}20 år siden var
det Helligbrøde at
udstille i Dresden
hvor Rafaels Madonna
var

    – Af de forskjellige
Kunstmussæer i
Udlandet og ‹indland›
der har Billeder ‹af›
mig – er Trondhjem det
der har det f … 
og det er placeret mellom Helvede
og Himlen … 

 

Munchmuseet N 193 bl. 1v

    Jeg tar for mig Schirmers
første Tegning fra 1960

    Der er Flader, fortættet
Komposition – Størrelse
La os faa

    La os faa Enkel{ … }heden
igen – bort med
de mange ‹Spas›
og stygge Sp … ds

    Jeg bestiller Soveplads ‹vil›
{ … }Reisen –
‹til› endnu engang gjøre
et Besøg på Kunst  … 
– ‹Bademesteren› står
mellem 10 svære
Fødder –
og damper.

 

Munchmuseet N 193, s. 3

    Den lille vor Frues  … Ki{ … }rke er
større end Domkirken
Norhagens Udkast – er
indpå det – men er det ikke ufærdig
og usammenhængende?