Munchmuseet, MM N 194

MM N 194, Munchmuseet. Datert 1920–1944. Brevutkast til Harald Kaarbø.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 194 bl. 1r

    P.S
    Jeg vet ingen der bedre
skulde forstå hvor umuligt
det er baade for mig som
for min søster at tage mer
byrde og ansvar på os – {s}og at
vi høili behøver ro

De vet hvor jeg der selv
er nervesvag må gjøre alt
forat støtte min søster der
ofte nok har vanskeligt forat
finde sig tilrette – Og med
hensyn til penger må De osså
forstå hvor jeg { … }må være forsikti
i disse tider – Jeg vet hvor vanskeli
jeg kan skaffe penger når jeg ingen har –