Munchmuseet, MM N 209

MM N 209, Munchmuseet. Datert 1918–1919. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 209 bl. 1r

    Jeg ber Arneberg om en Tegning
Arneberg siger det blir billigere
når han ordner med det hele –

    Jeg ber først om overslag der loves –
Før Overslaget kan {k}gjøres sier Arneberg
at der må gjøres tegning og det må
tilige graves forat se om g der var
by stengrund –: Da dette  …  Jeg
går med herpå og men da det
drar svært længe ud  … ber jeg
gjentagende gange om at der sker
fortgang

 

Munchmuseet N 209 bl. 1v

    Endelig er tegning færdig og grunden
er gravet i og undersøgt og jeg venter
overslaget der stadig ikke kom i telefon loves
mig – Men intet kommer Der kommer stadig ingen
endelig konference og overslag med Arneberg
der stadig utsætter
– Dermed blir
der opkjørt 30,000 sten – og der fortsattes
med arbeide – jeg sier da folkene at
jeg { …   … }ikke hverken har bestilt mursten og at
nu videre arbeider må ophøre –

    – Da endelig anbudet og kom var med overslag viste
det sig at være for dyrt – det var osså blit
så langt ud på vinteren at jeg opgav arbeidet