Munchmuseet, MM N 210

MM N 210, Munchmuseet. Datert 1918–1919. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 210 bl. 1r

    Det blev mig da sagt at fordi jeg havde
godkjent tegningen og ladet folkene
ikke grave – havde jeg dermed bestilt
huset –

    Er ikke det at sætte tingene
på hode ved jeg ikke hvad –

    De forskjellige anmodninger om
at gjøre fortgang med de til
overslaget nødvendig forberedende
arbeide skulde altså være det samme
som at jeg { … }havde bestilt den hele bygning

    Jeg kan ikke si annet jeg følte det som ‹av fældi›

 

Munchmuseet N 210 bl. 1v

    Altså i korthed
    Forat at få overslag må du
jeg have tegning og undersøgelse
af grunden – Fordi det er gjort tegning
og gravet i grunden – behøves intet
overslag
{ … }er bygningen er
uten videre bestilt – uten hensyn
til hva det vil koste ‹1

    Altså det lov
Ergo behøves intet overslag mener
Arkitekten – det er blot at bygge og betale