Munchmuseet, MM N 213

MM N 213, Munchmuseet. Datert 1929. Brevutkast til Ragnar Hoppe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 213, s. 1

    Det glæder mig at høre at
utstillingen virker bra og hav
tak for Deres store arbeide hermed –

    Jeg blev overasket over at såmange
var uds gravurer var tat med –
– Et mindre utvalg havde
kanske været fornuftigere på en
måte – Jeg vet vel at i de
senere år har det i de nordiske
lande været adskillig motstand
mot min måte at ma arbeide
på – både de store formater og
ligeledes føles nu vistnok blottelsen
af sjælelige fænom fenomener som
støtende

 

Munchmuseet N 213, s. 2

{d}I den lille ar omtalte artikkel
1889 i Paris skriver jeg: Når jeg
har udført disse sjæle værker der
behandler det alvorligste og viktigste
i menneskets indre – kjærlighed og
død lidelse og død så vil man ta
hatten af som i en kirke – Ja jeg
var dengang ung og naiv
Nu kan Denne kulde ligeoverfor
min kunst har jeg meget mærket
blandt yngre kunstnere i alle nordiske
riker – osså her i Oslo – Men
den store utstilling i Berlin og
derefter her bragte ialfald tilsynelatende

 

Munchmuseet N 213, s. 3

{ … }omslag – Nu kommer endmere til at
netop i Sverige er det mindre format,
glat utførelse og og nitid utførelse
– alså sakligheten – næppe noensteder
{s … }havt slig jordbund som i Sverige
– Jeg ser godt det gode ved
dette omslag og det vil have
sin nytte men jeg tror næppe det
varer længere – {m}Mon ikke det lille
format der vel er opkommet efter
den borgelige seier for hundrede år
si{ … }den og nu er blit et kunsthandler-
format snart vil ud ophøre delvis –
– Mon ikke kunsten m får andre
opgaver – vægdekorationer eller annet