Munchmuseet, MM N 216

MM N 216, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 216 bl. 1r

    Som menneskene lever og dør nationerne og gir sin sjæl fra sig
så dør

nationer og gir sin sjæl over til andre fra sig

    Som flammer tændes af en gnist antændes
nationerne, flammes og sluknes – Fra Asien
til Grækenland og Rom og videre i Europa –
Som Grækenland gav sin sjæl efter til Rom
efter selvmorderiske kriger – vil vel Europa
de gå Europa på samme måte –

    – Gnisten antændes i vel i vesten – i Amerika
for at gå videre til Asien igjen for atter at
dø og leve –

    ({ … }De forenede stater { … }Europa Europa vil ennu kanskje kunne hindre
flammen til at brænde fra at slukne)

    De forenede stater Europa vil vel ennu
kunne kun hindre flammen fra at slukne

    Måtte {det}de forenede stater Europa kun ‹enn›
kunne hindre flammen fra at slukne –