Munchmuseet, MM N 226

MM N 226, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 226 bl. 1r

    Jeg synes det er vigtigere
for mig og min kunst
at jeg får fred til at fordybe
mig i min kunst end at
tænke på mu mussæum som
jeg dessuten ikke føler mig forvisset
om er af det gode –

    Jeg har aldrig opfordret mine
venner til at arbeide få istand
mussæum og har al og har ikke
tat noen bestemmelse herom så
vankelmodighet kan der ikke være
tale om –

    Du vil ha et bestemt svar