Munchmuseet, MM N 230

MM N 230, Munchmuseet. Datert 1911–1914. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 230 bl. 1r

    
    Jeg modtog Tilbudet efter lang Betænkning
– Da Skitsen blev udtaget sammen med
Vigelands til fornyet Konkurance – { … }og det
med Opfordring til at udføre Skitserne i stor
Maalestok var det derfor jeg modtog Tilbudet –
at jeg selvfølgelig troede måtte tro at når
jeg nu seiret i Konkurancen med den samme
Jury som tidligere – måtte jeg faa udføre
Opdraget – Jeg blev efter min Formening snyd –

    Jeg var ikke for fortsat Agitation for
Sagens Gjennemførelse – ikke for Udstilling
i Universitetet – heller ikke for Indsamling
der lidet smagte mig – Det var jeg prisværdig
og ‹bra›  …  af Komitemedlemmerne –

    – Indsamlingen blev Fiasko –

 

Munchmuseet N 230 bl. 1v

    Når det nu diskuteres med Morgenstjerne
om at jeg skal eventuelt skulde male –
Festsalen – skal jeg – si – Morgenstjerne
samt de øvrige { … }Provessorer – Malere og
Udsmykere – skal ‹trøste og sige› – det har vilde
jeg aldrig gå med på nu –

    Jeg mente jo allerede for at som selvfølge
at { … }Salen osså skulde rettes efter mine
Dekorationer – at Sal Arbeidet med Sal
og Dekorationer skulde mødes –

    – Det vil ikke falde mig ind nu at stå
der under de Herrer Professorers Kathederstole
– Genologer vil f si at Silur Stene
er aldrig blaa – at Eg findes ikke i Kragerø
– at Støvelen er for stor – at gammel
Mand ikke kan fortælle ‹Historien› – at
det er usædelig af Alma Mater at ha
14 Barn – at det er stygt af hende ikke at
sidde nøgen når Barna bader –

    Jeg vil give Professoren Betænkningstid i
14 Dage – på at tage Dekorationen på
følgende Betingelse –

    – Salen må forandres efter Billederne – Det
trækspilagtige ved Salen må v væk – eks – Salen
gjøres mer firkantet – Taget må helt {s}tages
væk – så enkle Linjer kommer istedet for det ‹prikede›
– Søilene må tages op af Kjælderen så det ikke
ser ud som de er sunkne i Knæ