Munchmuseet, MM N 232

MM N 232, Munchmuseet. Datert 1930–1944. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 232 bl. 1r

    Jeg medgiver at hvis
Forholdene havde været anderledes
– hvis jeg selv ikke i høi Grad
trængte Opmuntring og Hjælp
paa Grund af min svære
Svækkelse – og {e}ikke havde
haft så svære Arbeider under
Haanden havde jeg jo vistnok
med fundet en taget det
hele lettere og personlig
hurtigere faaet overbevist Eder
om Eders Feilsyn – ved
personligt at overbevise Eder
om Eders Feilsyn