Munchmuseet, MM N 238

MM N 238, Munchmuseet. Datert 1921–1925. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 238, s. 0

Direktøren mente jeg kunde
have gjøre mig håb om
at tjene på markens stigning
– Jeg skal bemærke at
der har været almindelig
frygt {m}både her og i
Tyskland for at marken
osså kunde minske i
værdi – og man har talt
om fuldstændig værdiløshet


    Jeg skal gjøre opmærksom på
at de 2 malerier og de cir{ … }ca 25
gravurer må antages bestemt
nårsomhelst at kunne omsættes
i 20 000 kr. De 25 gravurer må
bestemt antages at være at kunne
sælges for circa 250 000 { … }Marks eller 7000 kr
– Så salget af disse alene vilde indbring
del af Deres foresla{ … }aede beløb –

 

Munchmuseet N 238, s. 1

    Direktørens tilbud af
2{4}5/11 stiller sig således –
Aftalen i Mai måned
var at jeg skulde have
18 000 kr kontant da jeg
fandt tiderne så litet
pålidelige at jeg ikke kunde
modtage direktørens tilbu
forslag at betale det hele
i løbet af 3 år – Jeg
pointer{ … }te at jeg litet lyst
havde på at sælge billedet
under overhovedet under disse
omstændigheter – men kunde

 

Munchmuseet N 238, s. 2

i hvertfald ikke indlade mig
på en så stor valutaspekulation
som en slig udsættelse vilde
være – Jeg lod derfor Direktøren
få billederne bille under bedre
vilkår end {n}kanskje noget
mussæum har fået billeder
af mig – selv mussæer der
i byer de der hvil{ … }ke { … }jeg
skylder tak{k}nemmelighed
for tidligere opmuntringer
Den Aftalen var at jeg
skulde have 18 000 kroner
kontant idet jeg f

    Det tilbud som Direktøren
gjorde mig 25/11 er således

 

Munchmuseet N 238, s. 3

    De tilbyder mig 250,000 Mrks
det er efter den dags kurs
der var omkring af omkring 2,50
omtrent 6,500 kroner. Det
svarer til noget over hva
k omtrent  …  antages at
kunde erholdes i handelen
for de 25 gravurer jeg overlod
Direktøren – De øvrige billeder
vilde jeg da omtrent have
foræret mussæet i Frankfurt
am main –
Disse penger 6,500 kr skulde
jeg heller ikke have kontant
men udbetalt  …  pr år af
650 kr –
650 kr er ikke mer end