Munchmuseet, MM N 245

MM N 245, Munchmuseet. Datert 1909. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 245, s. 1

    Når jeg gjentagende
Gange har holdt
{U}store Udstillinger et sted
uden nogensomhelst Resultat
– medens andre Norske
Malere har solgt sine
Billeder – er det jo
ikke ‹under› om jeg som
i Trondhjem betinger
mig Salg –

    – Når jeg nu sender
80 af mine bedste
Billeder synes det

 

Munchmuseet N 245, s. 2

je ikke at skulde være
så urimeli at Bergen
Galleri
 … kunde best{ … }emme
sig for Kjøb ‹useet› –
– Jeg har { … }overalt hvor
store Udstillinger af
mig er holdt va blivet
solgt af mig for
betydeli Beløb – I Prag
– I Wien – Nu i
Kjøbenhavn for 4000 kr
{i}til {Hels}Galleriene – i
Helsingfors for 8000 kr
– Og i Privatgallerier
i { …   … }og Museer – i
en Række af Tysklands

 

Munchmuseet N 245, s. 3

{og S … }Byer som i Stockholm
findes store Samlinger
af mig – Det er jo efter 25 års
Virke jeg nu sender mine
bedste Bilder til  … 

    {I}Som nu Sagen stiller
sig sender jeg aligevel
noen Billeder til Bergen
men vil ikke undlade
at bemærke at der er
med forventning om at
Galleriet og Kunstforening
kjøber af mig for et
større Beløb

    – { … }Da Kunstforeningens
Abonnenter ikke betaler
entre { … }synes jeg det var
rimeligt at jeg fik { … } ialfal
¾ af d{ … }en Entre der kommer
ind – Som sagt en så stor
Udstilling { … }bringer mig
meget Arbeid – og store Udlæg

Det er jo efter 25 Års svære
Kampe jeg nu sender mine Billeder ‹over›

 

Munchmuseet N 245, s. 4

    Som nu Sagen stiller sender jeg Billedene
mine

    Jeg vil derfor ikke undlade
at bemærke at det er med
Forventning om at Galleri kjøber
der – { … }hvilket fra flere Hold
er mig tilsagt