Munchmuseet, MM N 249

MM N 249, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 249 bl. 1r

    Bemærk
    Varme og lys 1700 kr
Vagtmand 3150      (100 kr extra
værelse)
4850 + 400 farver
5,250

    {I}Ved nyårstider så havde jeg
den overbevisning at når jeg nævnte
6 300 til utgifter så var det
et par tusind mindre end
de virkelige utgifter – Det er ikke  … 
at have greie på alle utgifter

    Foruten til vagtmand, varme og
lys (400kr  …  m farver) (5,250 kr) så
{ … }kom utgifter til { … }forskjelligt
til malin og til istandhold
af de mange atelierer

    Det er ikke godt nu
    Dernæst studiereiser på Dovre
og { … }flere ophold i
Aasgaardstrand hvor jeg malte
Dertil mente jeg have erstatningsret ved eget atelier

    Jeg antog anså efter mit
bedste skjøn dette vilde komme
op i over 2000 kr mellom
2 a 3000 kr. –

    Alle de småutgifter { … }fra 100 kr eller
over der kommer på et sligt sted med
de mange atelierer {–}kommer snart op i
summer –

    Zink på uteatelieret – Bord blev kjøbt
til Livsfrisen – Elektrisk reparation i atelieret
e.t.c e.t.c