Munchmuseet, MM N 251

MM N 251, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 251 bl. 1r

    Når man pludseli får en
slig salve at man har beregnet
så vældi feil så kan det
bringe en ut af ligevægt –

    Forat atter sætte mig ind i
det kompliserte forhold hos
mig med det  …  vældige apparat
så tar det lang tid og
det  …  bruges megen møie
forat lidt efter lidt få ‹tag› i
de mange forskjellige større og
mindre poster –


    Min vagtmand der
er engageret osså som alt-
mulig{ … }tmand – har i året
33–34 – bygget en sid
svær sidevæg { … } (h{ … }an er egentlig
snedker og { … }har bygget hus)
Dette har zink tag – Han har
endvidere ha hjulpet med opsætning
af livsfrisen og andre store billeder
– Sligt har ‹et bestille›  …   …