Munchmuseet, MM N 252

MM N 252, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 252 bl. 1r

    Jeg finner det snurrigt at
jeg der i denne tid holder på
med en forbedret stor udgave
Alma mater skal i H {‹R›}Nedre
Ramme, Hvidsten hvor jeg er
skal ti istedet tilbringe uger
med at grunde ud hvor
jeg kjøbte grønsåbe på
Grynerløkken for 1 ½ år siden

    Jeg havde ved sidste nytår
{ … }greie på tingene enda jeg jo
var optat med fødselsdagsbreve –
Jeg  …  beregnet efter  …  opskrift
og be bedste skøn h at jeg
havde havt en udgift af
omkring 8000 kr til mit arbeide
Nu må jeg istedetfor arbeide
i ugevis    fundere over grønsæben
fra Grynerløkken og malerolien fra Grønland