Munchmuseet, MM N 254

MM N 254, Munchmuseet. Datert 1918–1919. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 254 bl. 1r

    {D}Jeg  …  Da {det}et par arbeidere brug drev en dag
og arbeidet lidt undret jeg på at ikke
murmesteren og Arneberg kom – Jeg sag

    De havde tilsagt møde hver dag –
Da det varet sagde jeg til den ene – Der er
intet bestemt nu må  …  foreløbig standse
– To Dage før Arkitekt Arneberg og murmesteren
kom blev der ny kjørsel på stedet og
min mand kom til mig og sagde at
dette kunde blive dyrt – M{ … }ursten og kjørsel
opp i tusinde sa han. Jeg svarte de det
er da umulig – og sagde  …  Imidlertid
skulde jo murmesteren komme dagen efter
så der var intet at gjøre. Jeg tænkte
mig muligheden af at murmesteren lisså
godt lod sin mursten aflaste på stedet
{ … }eventuelt til et annet brug –

    Noensom helst  …  indvillgelse til at
kjøbe Mursten har jeg ikke givet hos
Blackstad – han må da have talt i sin
almindelighed – slig som han an meldte
detaljtegningen – som jeg hører til min
største forbauselse allerede er udført

 

Munchmuseet N 254 bl. 1v

    Jeg udtalte ofte min beklagelse
om at alt drog så langt – ud – Ja ‹–›
forudsætningen var jo { … }at huset skulde
bruges i vinter – og der drog jo måneder
ud med de forskjelig konferancer –
så det osså ‹stadi› blev forsent –

    Blakstad sagde til mig ved hans
telefonsamtale – Jo de det ‹kostende› blev
noget over 25,000 kr – og det endelige
overslag skal snarest komme.
Jeg ventet stadig på det – det kom
først efter at at halve Atelieret {f}var
⅓ færdig med hensyn til forberedelser

    Jeg for min del har ingensomhelst
skyld i disse b meget beklagelige
misforstaaelser som ene og alene
murmesteren og Blakstad har f har
ansvar for – plus den uheldie omstændighed
at hr Arkitekt Arneberg havde så meget
at gjøre –

    Jeg skal om end jeg in{ … }gen forpligtelser har
strække mig så langt jeg kan og være med at