Munchmuseet, MM N 260

MM N 260, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 260 bl. 1r

Pengesorger kunstsorger til slut flasken
Så gjorde han den den dumhed at begynde
at billed …  – Han havde { … }et udpræget
talent for portrættet – Udmærket formsans –

    Så gikk drikken ikke med militærvæsnet
Han { … }fik afsked, med pat … 

    Det var et hårdt liv han og konen hadde –
‹Ha{S}n› havde han været så klog at kjøbe
en Villa i Smedstad i den billige tid –
Så levet han frit og havde dertil logerende
Så blev alle disse skuffelser slitende
på ham og jeg traf ham deroppe
 …  Ofte sjusket { … }af tydelig fyl.
Guttene – den værste guttebande tror jeg
fins mellem Smedstad og Skøien –

    Jeg kjender dem tilstrækkelig –