Munchmuseet, MM N 269

MM N 269, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 269 bl. 1r

    P.S.
    Jeg mener man kan bruke
for kalket netting til at gjøre
husene ildsikre. Det vil koste 8000 kr
Det har jeg nok ikke raad til
og jeg vet jo heller ikke om
det vilde tåles at jeg brugte
mine egne penge hertil


    P.S.
    Jeg har intetsomhelst at
bebreide mig i 1905    Jeg kom
alvorli s{ … }yg h hjem fra Tyskland
i Ma begynnelsen af Marts 1905
Jeg var nødt til at forlade Tyskland Hamburg

 

Munchmuseet N 269 bl. 1v

og sa til mine venner og værter at
jeg reiste til Norge forat søge sanatorium.

    Imidlertid kvikket begivenhederne mig
op jeg var meget forsigtig med alkohol
og der jeg mærket intet til min sygdom
uten dengang jeg var ubehersket mot
en henrivende dame af vort bekjendtskab –

    Det var forresten mest spøg –
    Jeg har intet at bebreide mig –
Jeg vilde gjort s Det var en selv-
følge at alle gjorde sit bedste i den
stund –

    Men det er lisså godt jeg sier
hvordan det er{.}: Det ser ut som om folk ikke
tænker { … }når det gjælder mig

    Min venstre hånd er ødelagt ved
at begge de midterste fingres hovedkugle
er knuste af en kugle.

    Jeg har i 30 år ikke kunde holde
en pensel i en palet { … }5 minutter i
min hånd uden ulidelige smerter
– Jeg får smerter ved et håndtryk –
Penslerne falder mig ud af hånden –
Jeg kan ikke seile længer. Kan ikke ta for mig
med hånden.

    Det bør man vite
og det vidste man osså i hine dage
da de for på mig istedetfor på Svenskerne