Munchmuseet, MM N 270

MM N 270, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 270 bl. 1r

    Komplottet fik ødelagt en herlig sommer
for mig, men jeg kan jo nu ha
det mer på afstand og se det mer
i sin helhed og hvordan det føier sig
sammen med de{t}n  …  måte jeg over-
hovedet blev behandlet på i de dage

    Den storartede hæder som blev
vist mig på min 70 års dag gjør
at jeg osså med mer ro kan
tænke over disse ting –

    Fra 1902 (kanske lidt før) begynte
man i Norge på at overfalde og
chikanere mig personlig samtidig
med overfald i avisen –