Munchmuseet, MM N 283

MM N 283, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 283 bl. 1r

    Jeg kan ikke åbne
øke min åbne jord
– Det er allerede øke åbnet
formeget – Her er stor
frugthave der har hjulpet
mange heromkring til mat
Så har jeg her 6 atelierer
der osså skal ha sin plads
og sin jord – og mit  …  arbeide
 …  vil det ikke tjene nogen
at få hindret –

    {‹D›}Jeg skal prøve at dyrke mer
poteter end ifjor – Det er ikke
godt at si    Arbeidshjælpen er
meget vanskeli og det er ingen
med hestehjælp – Det er ikke godt
at si hvormange sættepoteter ‹en trådret bret›