Munchmuseet, MM N 286

MM N 286, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 286 bl. 1r

    Jeg havde holdt på med livsfrisen
i næsten 20 år da jeg i Kragerø 1910 blev
opfordret til at indlevere konkurance  …  utkast
til Auladekorationerne Kommentar

    Det var med store betænkeligheder jeg efter
flere indtrængende anmodninger indleverte
et utkast – Det var 2 Historien og mot lyset

    Jeg var jo optat med livsfrisen den
var helt subjektivt og en in havde
helt personlige motiver – g selvgjennemlevete
m motiver –

    Her va i Aulabillederne Kommentar skulde jeg være
obje mer objektiv efter et bestemt motiv.
Det måtte ligge i et an{ … }net plan end
livsfrisen der desuden altid vilde for mig
blive hovedsagen.

    – Men det tog tid –
    Efter mange his utkast til historien
som var nærmest mislykkede så jeg
pludseli en gammel hvidskjægget mand
bøie sig og ta op et stykk vedstykke han
havde mistet – En liten rød lue – blå og hvid
jakke – gul gule arbeid slidte arbeidsbuxer
som jakken lappet i forskjellige farver

 

Munchmuseet N 286 bl. 1v

    Jeg Det var en høiti{g}d over den gamle –
De buskede bryn hvorunder to øine slog
lyn – det lange gul grå skjæg –

    {D}Nu er billedet gjort sa jeg mig og fik
Børre til model –

    Lidt efter lidt Jeg tegnet ham under træet
med Dit Jeg Det { … }fik første pris – Jeg
skulde udføre det til nærmere konkurance

    Lidt efter lidt kom det ene efter det
annet til – land sjøen og holmerne –
og klipperne –

    Jeg så solen sto opp ov over klipperne
– Jeg malte solen –

    Så kom moderen med børnene –
– Jeg bygget mit første friluftsatelier
Jeg bygget 3 trævægge mot mit hus
i Kragerø –

    Der blev billederne malt i stort
min kl Historien og solen havde jeg
forbilleder ret for mig –

    Til Moderen søgte jeg { … }et modelsted
Jeg forlot Kragerø – og kjøbte Nedre Ramme
ved Hvidsten –

    Der havde jeg motiv til Alma mater