Munchmuseet, MM N 287

MM N 287, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 287 bl. 1r

    På Nedre Ramme kunde jeg stille modellen
til Alma mater og badende børn op mod stranden og fjorden
mod de blånende fjel åser i baggrunnen –

    – Jeg malte studierne i hel størrelse
de {s}to største 5 x 11½m

    Jeg {m}har malt 4 om sol omtrent i
samme størrelse –

    Jeg følte mig vel med de størst store
format og følte ingen anstrængelser efter
at have malt digre de svære billeder
mod j der som jeg delvis malte fra høire
til venstre med som et almindeli staffelibilled
med de fineste farver

    Jeg kunde derfor h følte derfor efter
at billederne var ophængt ingen træthed –
og havde lyst gjerne malt Alma Mater
en gang til hvis adr interessen havde
støttet mig – men den fandtes ikke ‹{ … }end›
jeg jo vilde gjort det på egen bekostning

    Alma mater var egentlig tængt med
flere badende gu børn – Billedet i
Aulaen Kommentar virker lidt tomt til venstre –
Billedet havde jeg osså gjerne hav skulde
fåt den samme ro som i Historien

    Da jeg flyttet til Oslo søgte jeg mig
en større tomt hvorpå jeg kunde bygge

 

Munchmuseet N 287 bl. 1v

de fri friluftsatelierer jeg havde fåt ideen
til i Kragerø og som jeg benyttet mig af
på de steder og jeg senere boet –

    Jeg mente at e{t}n tomt allerede var
et atelier og kunde benyttes s{ … }ådan blot
ved at bygge op fire vægge med en lidt
tag opp til beskyttelse for regn langs væggen

    Da Himmelen blev således taget og jorden
gulvet –

    På Ekely fandt jeg { … }endeli ent sted
med plads for friluftsatelierne – Her
{ … }har jeg da fortsat med Aulabillederne Kommentar samt
den udvidende livsfrise samt et par
andre store monumentale arbeider –

    – Da imidlertid jeg på Nedre Ramme
er havde flere store billeder under arbeid
og jeg der havde motivet til Alma mater
 … måtte jeg beholde dette sted – der egentli blot
var en strand med stenet sten strand
med lidt skov –

    – Istedefor atelier benyttet jeg  … 
blot den gamle villa p

    { … }På grund af disse to eiendomme som
jeg tog forat kunne billigst muli komme
til at få arbeide på de store monumentale
opgaver jeg fandt at måtte uddybe fik jeg
det ord på mig at jeg samlet mi‹g›
villaer – tog I 20 år har jeg ikke fåt
v vidst annet end at jeg besad 6–10
villaer