Munchmuseet, MM N 291

MM N 291, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 291 bl. 1r

    
    Det er utrolig hvordan det
sidder i blodet hos folk at
alt er guld og penger.

    Jeg har aldrig tænkt på
salg når jeg har malt – Det
er altid forsøg for at nå høiere
i min kunst –

    Alt dette snak har
ærgret mig og skadet mig
uhyre – Det har osså påvirket
skattenævnden.

    I virkeligheden er det på
grunn af at jeg blot har tænkt
på min kunst at der tilslut ku
blev salg –

    Alle disse hus! Ja det
er lagerrum – De to store
af mig byggede atelierer

 

Munchmuseet N 291 bl. 1v

var b bestemt til livsfrisen
og til Aulabillederne Kommentar

    Senere blev livsfrisen placeret
i muratelieret –

    Det er ikke så stort sløseri
som man skumler om disse
villa bo eiendomme

    Jeg kom billig til atelier (såkaldt
villa) og jeg kunde opføre disse
billige friluftsatelierer i hvilke
jeg malte aulabilleder Kommentar og de såkaldte
raadhusrekorationer

    Desuten assurer jeg ikke da
 …  beregner at jeg har liten
chance for brand i disse hus
der ligger langt fra hverandre.
2000 kr i lys er aldeles ikke
så meget når man betænker
jeg i flere år da jeg stelte selv
ikke havde annen opvarmning
Rigtignok var der aldrig dengang
mer end 15 grader i stuen –
Ellers 5000 Watt bruges til lys for det store atelier
Slukker jeg her så varmes det mindre til modelmaling