Munchmuseet, MM N 299

MM N 299, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 299 bl. 1r

    Billederne er i 25 år i sin fulde
glans uten noen forandring – De lidt
mørkere stedene har altid været der
og jeg har ladet dem være af blive fordi de bragte
liv – Billederne har i 25 år

    Dette uforsvarlige vrøvl skulde
vrøv
snak og uvederheftige snak forat
fremhæve en uprøvet ny teknik af
nu ‹svensk skole› – skulde da videre
bek bekostning af et 5 års stridt { … }arbeide
af en kunstner der bruger en i århundreder
oparbeidet malerteknik skulde hans
venner b malerne ha tat afstand fra.
 … Jeg har brugt samme teknik som
CezanneDet Om der står noget af
lærredet igjen har jeg og vel og Cezanne
beregnet vilde kunne ‹1› få en lidt dybere
tone uten skade – Når jeg bruger terpentin og
jeg har experimentert med det som med olie farver
og annet er det ikke hva man kalder foragteli terpentinmaleri –

    Frescomaleriet    {s}har et begrænset antal
farver der går mest i dybden – Den vil da
få en nedstemt rolig tone der kan virke bra –
Men m oliemaleriet der er oparbeidet gjennem


mange århundrer har en lysende kraft der
Frescoen aldrig kan nå – Den har en gjennemgående
trist mørk farve der  … kan virke trættende
– Jeg har aldri set fre moderne fresco ‹opå›
de gamle malerers kraft.

    I den gamle  …