Munchmuseet, MM N 305

MM N 305, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 305 bl. 1r

    Jeg vilde foreslå Dem sætte spørsmålet Foto – Portræt –
Maleriportræt (Kunst …  under debat

    Photografi og Portræt
 …  Første Betingelsen er at det blir Kunst altid p når man ønsker
Portræt

    Jeg har sagtFørste Annen
Annen
Betingelse for
et Portræt er at det ikke ligner
– Annen Første Betingelse at det blir Kunst
Så er Lighed tilladt – Jeg ber ham først søge en Fotograf Jeg tilfører –
det er igrunden vanskeli for en Kunstner at undgå lighed

    Jeg Når en kommer til mig forat
bli malt sier jeg dette
og jeg
ber dem ham henvende sig til en Fotograf –
Jeg kan {k}godt derfor beundre og forstå Dix som kunstnerisk vil ha s
søge lighed –

    { … }Den mekaniske Fremstillingsmåte
i en skjønsom hånd kan give gode
ting – Jeg beundrer ligefuldt Di{ … }x som kunstnerisk
må søge og liker at søke den skarpe lighed

Man svarer altid – Nei jeg vil ha
kunstværk –

    Nu vel – Så må De finde dem i
et kunstværk –
– Men man gjør det ikke
– Man vil ha – at maleren skal
se som et Fotografiapparat –
– Man skal se på {s}vedkommende som
vedkommende vet han er – som han selv

 

Munchmuseet N 305 bl. 1v

    i tusinde hemmelige øieblikke i
livets mangehånde anstiftelser har
set sig – som hans Skrædder har
set ham – og villet gjøre ham til
– som hans elskede har set ham
(– som hans mama – har set ham)
og som hans mange kusiner har set
ham – Blot ikke som kunstneren ser ham

    – Han Han skal være som folket
har set – ham – på balustraden om det er en bekjendt offentlig
mand  …  – { … }Blot ikke det umiddelbare
blik som er Betingelsen den første
betingelse for at overhovedet et
kunstværk skal kun kunde gjøres

    Hvad ville man si om en
stakkels maler vilde male en
flok gjæs – og den pludseli skreg
op og vilde ikke males slig –

    Eller om en maler sidder begeistret
over et rødt hus i et landskab – og
midt i arbeidet med at male huset
hører dette råbe gjennem sin port –

    Jeg ser ikke slig ut – jeg er finere i linier og farver
Jeg ligner ikke

    Deres Kunstbladets f{ … }otonummer
er intresant – og bidrar til løsningen
– alt på sin plads – Foto på sin – Kunsten på sin – og Kunsten hjælpes kun
Osså ‹noe› jeg var det godt at engang at få sagt: { … }Impresionismen er ingen Ende Hovedstation eller Endestation –
Toget kjører videre –