Munchmuseet, MM N 311

MM N 311, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 311 bl. 1r

    Jeg var den første her i lannet
der  …  vilde male det levende liv
i en billedrække

    Disse var omtrent færdi utført
og 1. i 1902 og blev udstilte i Berlin da
Den var påbegyndt i 88-90 årene –

    Jeg Jeg b …  prøvet at få den
udført på egen bekostning og i mine
primitive friluftsatelier og træatelier –

    Det blev tat mig meget ilde op –
af egnens folk og mange andre
o i Oslo der skulde forståt det bedre

    Det var lagring og ødsling af penger
Det var ingen florisant udnyttelse
af guldminen på Ekely – Der blev
ikke malt gangbare vægt salgsbilleder i
guldrammer