Munchmuseet, MM N 313

MM N 313, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 313 bl. 1r

    D
    Sommerdag –
    Vi stormede ind – solluften solvinden blomsterduften
hang om os –

    Der lå hun stille i sin seng – en tåre randt af
hennes øie –
 …   …  Jordbær –

    Hun følte sig lidt frisk idag – { … }Hun fulgte med os
til doct doctorstuen på sygehuset –

    Nei se jordbær – et – et til – et blegt smil –
    H {D}Høsten kom – Det { … }blæste surt og koldt over
{E}Gardermoen – Noen En afdeling kavalerer jaget afgårde over
sletten –

    Vi sad der ale i vognen som skulde føre os til stationen
– Hun sad godt indhyllet i tæppe –

    Du kommer til at angre på det engang sa hun til
mig – Jeg havde gjort henne i mod –

 

Munchmuseet N 313 bl. 2r

    I haven
    Det var så smutsigt og støvet i den trange bag{k}gård
i N. 48 – I Nabogården h var der en liden haveflæk – hvor
solen om middagen skinnede ned – Der sad vi på på en bænk
ved gjærdet – Hodet lænet sig til min skulder – Hvor vissent
lå håret hendes om hendes tindinger. {s}Skillet var lissom så stort
bredt blit – Pusten var så tung – og så den blå gjennemsigtige hud –
Vi sa intet – Hva skulde vi egentli si – Egentlig havde
vi altid været lidt generet for hinanden – Vi havde ikke egentlig aldrig
snakket med hinanden uten korte ord

    Det var stille overalt midt på dagen – Der stod det
umalte høie plankegjærde bag dem – no 3 bed i de{n}t lille havestykke
noget skilt fra gaardsrummet af et lavt grønmalet stakitgjærde
– Den triste fa husfasade til gaarden – de mørke triste vinduer –
over en flakkende Deroppe himmelen med de flakkende hvide
skyer og det  … ‹blå› ‹husene› – Hennes hode lå tungt på
skulderen – Det lillafarvede halstørklæde bevægedes  … af et litet vindpust

 

Munchmuseet N 313 bl. 3r

    Hvor gråt så gråt var værelset – Det var det
ene vindu mot nord –

    Hun kom in så langsomt så langsomt –
Vil du ha den sa hun – hun ragte mig
en bok –

    Han blev lidt forlegen – De  …   …   … pleiet jo
 …  sjeldent at snakke med hinanden –


    Hun lå nu mest til sengs – Hosten    lommetørklædet
– var det blod med dennegang osså?

    Faren gik op og ned – op og ned – Hændene var
foldede –

    Slig gik han ofte op og ned i sygeværelset –

 

Munchmuseet N 313 bl. 4r