Munchmuseet, MM N 324

MM N 324, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 324 bl. 1r

    Meningen var at {v}hvile mig – Egentlig
et sanatorium –

    Så kom unionsopløsningen som glædet
mig og alle og jeg begyndte at komme mig
lidt – Det viser noen lyse solskinsbilleder
jeg malte –

    Da kom Maffiaen og ‹hersket› og arbeidet
og k hug og stak –

    Jeg skal si at vel var en vældig endu
sygeli spænding. Men jeg kunde beherske
mig til Maffiaen fik overtaget –

    Det var blot en gang de{r}t brøt lidt løs
Det var d i et selskab en dame gjorde
en drøi spøg mot mig at jeg hal{ … }vt i spøk
forløb mig mot hende ved at slå til hende

    Hendes elskere så på dette –
    Maffiaen blev mer og mer nærgående
– Jeg overfaldtes med chinanerier –

    Jeg overfaldtes med vinflasker i min stue
så jeg måtte kaste pakket ut –

    Jeg knuste da håndleddet
    Man truet mig med kniv på gaden
– Det var ikke netop nervekur
Jeg måtte reise fra Aasgaardstrand
Kan noen undre sig over at da jeg om vinteren skulde ta

fat på bestillinger i Hamburg og Weimar når jeg ikke havde
kr{ … }æfter og efter forgjæves at have søgt helbredelse på badesteder E{ … }lgersburg, Kösen, Warnemünde brøt sammen

 

Munchmuseet N 324 bl. 1v

    Men Maffiaen har arbeidet snart
i stilhed snart i fuld virksomhed
lige til det sidste

    Herute har den arbeidet så jeg
tilsidst ikke viser mig på gaden

    Deres skyld er det at jeg osså
må prøve at fortrække og
har ophørt mit arbeide