Munchmuseet, MM N 326

MM N 326, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 326 bl. 1r

    Jeg lever nu i stilhed på Ramme
afbrudt af enkelte ture til Ekely og annetsteds –

    Jeg har meget at overlægge – En hel omlægning
af mi{n}t liv eller min måte at ta ta
arbeidet på. – Det er e{n}t tilbagetog og det ofte er
jo ofte det vanskeligste. Det er jo klart slig
verden har gestaltet sig så må jeg forberede
mig på et beskjedent liv osså med hensyn
til maling – Det vil si: De store opgaver
må jeg slutte med – Delvis rulle sammen – lærrederne
Dog ser det ut som jeg ikke kan la være
at være beskjeftiget med den { … }7de Alma
mater – Jeg har jo anlagt den her på Ramme
og har stadig hat studier til dem her –

    Nu holder jeg på med de nye gruppedannelser
Jeg havde alltid tænkt mig at Alma Mater
skulde bli det bedste billede – Det ligger mig
jo nær med sine grupper af nøgne ‹m
ynglinge og piker – Det er selve livet!

    Men ellers må jeg ordne mig før jeg falder
i det økonomiske stup jeg har foran mig.
Man har jo plaget mig med de utroligste
løgne om min formue og mine mange eiendomme

 

Munchmuseet N 326 bl. 1v

Ekely! Ja det var en genial finansoperation
Millioneiendom – Jeg protesterte. Men det
virket jo altid. Jeg blev kje af alt  …  sl dette
pengetøv og har ladt mig dog bedrage
en del af snakket – Nu vis da jeg { … }behøver
penge viser det sig at det er meget vanskeli
at  …  skaffe penger af den – Hele eiendommen
med alle mine atelierer og hus kan ikke
indbringe mer end 100,000 kr og da må alt rives
og jeg blir husvild –

    Jeg er fuldt på det rene med at
jeg ikke kan påregne stort med malerisalg
mer – { … }Det kan jo vel kunne sælges lidt
men det  …  er ikk kan jo ikke blive noget
at snakke om – Et er jeg gla for at jeg
i tide holdt inde med malerisalg og grafik
salg – Nu havde da markedet været overfyldt
– Jeg selv har ikke noget m{ … }ot at indskrænke
mit arbeide – Jeg  …  Jeg må indskrænke
mig på alle kanter – Opsi elektrisk lys – Opsi
gartner o.s.v på alle kanter –

    Je{g}g var nu osså efter Universitetsdekorationerne
kommet ind i for store m{ … }onumentalbilder

    De fleste ruller jeg sammen – Jeg