Munchmuseet, MM N 328

MM N 328, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 328 bl. 1r

    Da jeg bestemte mig til at selv at overtage
jordbruket på min eiendom og valgte det til
trods for det uhyre bryderi og de svære utgifter { … }var
der for at undgå at der de blev tat til parceller så fremmed
folk kom in

    Eiendommen Ekely har jeg anskaffet
mig udelukkende af hensyn til mit
livsværk der findes i de atelierene der og alt
må gå foran forat sikre maleriene på
bedste måte – Der er mange hensyn { … }hen{syn}seender
der gjør at de må værnes om osså fra
ildfare for der Derfor av flere grunde må
Der må passes på at ikke gutter kommer
i nærheten eller folk med liten forsiktighet –
Det er osså vigtig at vandledningen i tilfælde brand
er stærk stærk nok


    Ingen kan fortænke mig i at jeg
vil beskytte mit livsværk fra fordærv
Det kan trues med brann og tyveri der
i { … }årrækker har vært gjort og forsøgt ved
inbrud – og der har været mig frastjålet mange billeder og deriblant kostbare vigtige
billeder

    Der  …  ‹må› træneres for det – meste af
jorden og den nærmest Deres hus { … }deroppe
før den kan bruges – Der flyter forurensinger
og fugtighed ned fra ‹horderne› og villaerne –

    De{n}t stykke der ligger brak og som er s … 
skal bruges til beite for ku og hest – Jeg skal
osså tilså meget af det åpne til eng

 

Munchmuseet N 328 bl. 1v

    Såmeget jeg i denne tid vile gjerne vilde
hjælpe andre og specielt naboer er jeg efter
grundig { … }betænkning er kommet til det at
det er umuligt af …  af hensyn til mine værkers
sikkerhed at overlade Dem dette år parcellen – dette dette år

    Det har glædet mig at være Dem til nytte
med ma forskjelligt og det kan skal fremdeles være mig
en {h}glæde at y yde håndsræ{ … }kninger som er overkommelig
for mig – Jeg må strengt holde på at { … }der ikke
blir indpas på min eiendom hvor såmeget
står på spil