Munchmuseet, MM N 331

MM N 331, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 331 bl. 1r

    I 1905 begyndte Vigeland
sin Fontæne – Det var samme ide
som jeg livets kresløb –

    Hele tankegangen i den senere
store Frognerarangement med
«mot lyset» som slutning { … }har
samme ide som min livs fris,
og mot lys{ … }et var af mig indlevert
til Aulaen Kommentar 1912

    Mi{n}t arbeide blev kvælt
sønder og sammen    Vg Vigeland
sat i høisædet –

    Jeg havde udført ideen 10 år før
han begyndte sin Fontæne