Munchmuseet, MM N 337

MM N 337, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 337 bl. 1r

    Hvis man her i lannet ikke
vil unde mig arbeidsfred som de
sidste 10 år og ikke vil tillade mig la mig
få mindre til rådighed til at male større billeder
at male større alvorlige arbeider
skal jeg
begynne for alvor med karikaturer
og male skorpioner og ikke unne
mig af mine selverhvervede p …  midler
‹nok› til udføre større alvorlige arbeider
så  …  må jeg for alvor ta fat på
karikaturen og tegne skorpioner

    Der gives jo kunstnere der får mer
end nok til at udføre sine ideer – men de
bør helst ikke være Oslosøn –

    Skulde jeg tvinges til at nedlægge
mine Atelierer og mit arbeide – vil der
nok ikke blive guldæg {–}at få af høna
– Men der kan jo for alle tider statueres
et exempel der vil leve i kunsthistorien

    De{r}t har jo været udtalt af nogen ledende mænd i Vestre
Aker at kunstnere ønskes ikke de kan reise til Asker

 

Munchmuseet N 337 bl. 1v

    Jeg har jo ikke grunn til at
holde på Hitlers kunstforstand men
han har da et gan som med søn af et stort lands forståelse
af kunstens betydning og at den k skal
værnes om – Han sier at nulevende
tyske maleres billeder ikke skal beskattes
hvor høi billedets værdi er sålænge
maleren lever og første 15 år efter malerens
død


    Hvordan skal jeg greie at holde mit
arbeide vedlige – H …  Jeg der har lagt an
større dekorationer – {s}hva jeg har i 30 år studert
og er den første der har malt moderne dekorationer
Hvordan jeg jeg holde disse atelier der er nødvendi
hvor jeg skal få ordnet med salg – Eller holde
mine to trykkere i virksomhed –