Munchmuseet, MM N 338

MM N 338, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 338 bl. 1r

    Så ser det ut som om alle har
mer greie på mine pengeforhold og mine
salgbare billeder, end jeg – Hvorfor har de
alle Atelierene sa en af storbøndene her
i nærheden – Hvorfor sender de ikke som andre
malere billeder til salg – Hva har De i
de store atelierer – De vil De Hva har de
i dine store fjøs sa jeg og har hvorfor stelles
ikke med melken – Han var af disse der
i Vestre {a}Aker der i ale år ikke har havt
annet at gjøre end at stykke ut tomter
salg –