Munchmuseet, MM N 340

MM N 340, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 340 bl. 1r

    Jeg tvinge er nødt til at korigere
en artikl artikel der nylig stod i
Frankfurter Zeitung – Oslo { … }alz Kunststadt –

    Det er en af de utallige artikeler og bøger
der alle er inspireret af en bestemt
kunstkres der har skaffet sig magt over
alle institutioner og er blevet den selvbestaltede
kunstdomstol –

    De går alle ut på at fremhæve
den at at monumentalkunsten i Oslo er
opstået på ‹rettet› måte af a …  i denne kres –
Mine Aulabilleder Kommentar skydes i bakgrunnen så
meget som mulig – Freiabillederne blir helt
boycottet – Det er de fire «Fresko spitzen reitern»
hvoriblandt Sørensen er skaberne –

    Mærkeli nok har Sørensen ikke malt Fresko
der stadi fremhæves som den virkelige monumental
maler – Han har blot malt i Olie og har blot
den sidste tid malt monumentale arbeider

    Jeg er nødt til at endeli at ta fat på
dette forhold da der i Artikelen i Frankfurter-Zeitung
er  …  kommet en Påstand der ikke er sand og
er egnet til at skade mit kunstnernavn
Efter en flygtig beskrivelse af Aulabillederne Kommentar han sier han
at billederne er malt i Olie og de måtte for noen år siden restaureres

 

Munchmuseet N 340 bl. 1v

    Jeg sender konservator Haug sender f … 
en attest fra  …  med fra Haug der forestod
fernisseringen af Billederne der nu stråler
mer end noensinde –

    Bille …  Billederne er malt  … 
Bloks førkrigs kjæmpelærreder – Disse
de stærkeste lærreder der { … }var at få { … }kan
ikke længer skaffes efter krigen – Jeg har
brugt Winsor & Newtons farver og
billederne er malt på en sådan måte at
aldrig noen vil kunne gjøre det efter

    Der De har ikke den lyssky
farve som nu oftere skjæmmer den
unge kunst