Munchmuseet, MM N 346

MM N 346, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 346 bl. 1r

    Jeg har i 2 a 3 år reist om
og opholdt mig på forskjellige steder forat
få en ro jeg høilig trænger blandt
annet for et farligt øietilfælde – Jeg prøver
af og til at arbeide lidt på mine
arbeider på Ekely men det lykkes mig
ikke fordi der stilles krav af allehånde
sort til mig der forstyrrer mig

    Jeg fortæller dette forat De skal forstå
at det er mig umuligt at opfylde
eller imødekomme de forskjellige henvendelser
Det er osså desværre nødvendigt for min
konstitution at holde mig isoleret –