Munchmuseet, MM N 358

MM N 358, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 358, s. 1

    Jeg har på en måte
forladt Ekely og Vestre Aker
da det er for megen uro der
– Jeg har opholder mig
dels på reiser og tar da
studier eller bor på e{t}n af
mine «10 eiendomme»

    Ja jeg sier ti eiendomme
da det ikke i 20 år har  …  været
mig muligt at få folk til
at vide at jeg blot har
Ekely og Nedre Ramme i Hvidsten
hvor jeg har der er mine arbeidssteder
med atelierer – Den lille 200 år
gamle hytte med der er ubeboelig
og blot består af et litet værelse
og kjøkken kan man ikke si er

 

Munchmuseet N 358, s. 2

eiendom – Haven er et Jeg har til
den 1½ mål jord der  …  leies
– Pudsig nok kalde{s}r folk
sine store elegante villaer med
mange værelser hytter når de
er på fjeldet – { … }Jeg kjenner
mange der eier flere slige
på fjeldet og dertil villa ved sjøen
og – nær Oslo