Munchmuseet, MM N 361

MM N 361, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 361, s. 1

    Et steds i Europa { … }i nærheden
af en by ved en dal lå en
hytte ved dalens skjød ved
brodden af en kilde { … }eller aa –

    Mand og Kone og børn leved
fredeli og godt – og de havde
en stor hund til at passe
på sig – \Og De sov derfor godt/

    Først blev mælkegutten bidt – i ænden
– hyl og skrik – Ender tåler mye sa manden ({ … }jeg mener gutten var inenfor
Porten)

så blev feieren bidt

    Han får finde sig i sligt
det hører til foretningen – Ja så
sa feieren det står foresten ikke i kontrakten

så blev post budet bidt –  … 
postbudet flyttet – det (Når det hører
med i foretning)

    Postbud 2 blev bidt – (Hører med i
foretningen)
flytter – Ola Kommentar Naboen
blev bidt – Manden meldes til politiet

 

Munchmuseet N 361, s. 2

    Har den bidt flere nu –
    Ikke ennu det er derfor jeg anmelder
den – Den har hidentil bidt
30 – altså ikke ‹nu› spør
Politimesteren – nei – heldigvis
men { … }– undskyld hr politimester
der er et forebyggende
middel – preservation – om jeg
må si –

    Skade sa politimesteren
at ikke flere er bid – kan
intet gjøre – så fortrædeli –
og så blir det krigs{ … } …  –
og der ‹fortsate›

    I sier den har { … }bidt mange
jeg kan bevise at de{r}t er mange ubidte
den ikke har bidt så det er  … 

    – (De der ikke var bidt bodde muli
på den annen side af staden) Det
er snart ikke mange ubidte her
sa anmelderen Ola Kommentar og meldte den
påny

 

Munchmuseet N 361, s. 3

Han erklærer at han og konen
ikke får sove hvis han ikke
har en sint hund – så andre bides
Politiet sa – der må flere bides skal
manden
mulkteres

– Alle spaserende filosofer
og theatergjængere blev kastet
overende om natten i sine
betraktninger – men Mand
og Kone sov godt –

    Den der hver dag skulde forbi
stedet blev omtrent hverdag
truet og kastet overende    Ola Kommentar
‹gjør› Anmeldelse til Politiet –

    Hunden er snild sa
manden og den gjør sin plikt –
Politiet påla den Mundkurv
den fik en rem løs om
munden så den bed lige godt
Postbud No 3 bidt –

    Ja men den havde remmen
Postbudet reiser – det er ikke ‹mer› i K … 
Postbud 4 blev revet hele

 

Munchmuseet N 361, s. 4

buxen af –
    De{n}t er ikke bid uten det
blør sa manden – Han fik mulk
Politiet bød den at bindes
Hun så måtte den holdes
bunden – og han fik mulkt
Efter {en}2 måneder ble de{ … }r
 …  der blev.

    Han slap den fremdeles løs
og betalte ikke mulkten

    Filosofer – theatergjængere
og andre natteranglere blev
slåt overende og gamle tanter
blev maltrakteret så de så
ud som skudte kraaker –

    Meddomsrett –
    10 vidner om bid, overfald
og molest    Retten dømte
ham til at betale mulkten –
 …  politi må  …   … 
erklærte den ikke for farlig {–}for
andre end politiet

    Så slipper Manden den
atter løs og det begynner ‹forfra›
Den meldes påny –
Har den bidt nu spør politiet
anmelderen – { … }Nei { … }det { … }er { … }derfor {jeg }jeg vilde

melder det sa anmelderen forat forhindre det – Det var skade sa politi  …  – Det kunde ikke nyttesa politiet – den måtte
bide mere – så begynder ‹de og›

Theatergjængere, filosofer og andre farlige natteranglere
slæpes i sønder – der var fuldstæn Krigs …  – men

Mand og kone sover godt