Munchmuseet, MM N 398

MM N 398, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 398 bl. 1r

    Ingen parceller på eiendommen!
    Der må ikke udstykkes parceller på
eiendommen.

    Der er i de senere år gjort talrike
indbrud i atelierene og der er stjålet
mange værdifulde malerier og hundreder
gravurer.

    Der er stjålet malerier for circa
50,000 kr og de stjålne gravurer har
osså havt stor værdi –

    Der må ikke fremmede folk
på eiendommen og med parceller
vil nødvendigvis en hel del folk
få indpas

    Det falder osså af sig selv
    Det er en indgjærdet frugthave an-
skaffet udelukkende forat sikre mine
mange atelierer – Det er jo osså umuligt
at la folk komme frit ind hvor der
er så mange frugtrær og bærbusker