Munchmuseet, MM N 399

MM N 399, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 399 bl. 1r

    Ekely er en indgjærdet frugthave
og er anskaffet udelukkende forat kunne
placere mine mange atelierer og yde
værn for disse mot overlast af fremmede
folk – for mine malerier og mit
livsværk

    Der er circa 18 mål udyrkbar
jord med park hvorpå mine
atelierer er placeret

    Det er circa 15 mål jord hvorpå
står 130 frugttrær de fleste i fuld
bæreævne – 400 bærbusker – aspargesbed
jordbærbed og bringebærbed samt et
stort rabarbrabed (circa ¾ mål)

    Det er omtrent 5 mål eng og et stykke
på nordsiden circa 2½ mål der er mord
morads og må dreneres men har frugttrær
og bærbusker og kan bringes til beite for en
ku der er på stedet