Munchmuseet, MM N 400

MM N 400, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 400 bl. 1r

    Ekely yder fuld nytte til
matauking med det der allerede står
på eiendommen og med det jeg mener at
kunne overtage af ny dyrket jord


    Jeg tænker at kunne magte at
få sat 1 mål poteter ¾ mål grønt–
sager og 1 mål kaalrabi

    Da yder jeg mer til mataukingen
end de fleste store eiendomme og haver
hvoraf mange intet dyrker

    Jeg skal bemærke at jeg i parken
og haven har hugget 14 favner ved

    Mennesket lever ikke af
brød alene